Digitalius favicon

İUS, Roma hukukunda hak ve hukuk kavramlarını karşılayan bir terimdir. Hukuksal olarak ius, bir topluluktaki davranış kurallarını, hak olarak ise hukuk tarafından tanınan yetkiyi tanımlar.

©Digitalius, dijital çağda bireyler ve kurumlar için dijital davranış kullarını, yöntemlerini etkili kullanmayı ifade eder.  Bu nedenle ©Digitalius olarak sizlere dijital platformların etkili ve doğru kullanımına yönelik araştırmalar, haberler, stratejiler ve yeni fikirler sunmayı amaçladık. 

©Digitalius, dijital dünyadaki davranış kurallarını ve yapılması gerekenleri ifade eder

Paylaş